Cechy budynków dla zwierząt

O budynkach inwentarskich mówi się jako o tych, które zostały postawione z myślą o zwierzętach gospodarskich. Polska praktyka budowlana sprawia, że można mówić w ich przypadku o trzech podstawowych formach zabudowy. Najpopularniejszą wydaje się zabudowana pawilonowa, choć warto pamiętać o tym, że nie stanowi ona monolitu. Budynki są pojedyncze, mogą jednak tworzyć nie tylko układ rzędowy, ale również pierścieniowy, grzebieniowy, wachlarzowy, a nawet falisty. Interesująca i bardzo funkcjonalna jest też zabudowa blokowa, dla której charakterystyczne jest to, że obiekty o różnym przeznaczeniu są powiązane przestrzennie w jeden funkcjonalny zespół. Jeszcze inną propozycją jest zabudowa monoblokowa, a więc taka, że jeden budynek o zwartej formie pełni przynajmniej kilka funkcji, a jego kolejne pomieszczenia mają zróżnicowane przeznaczenie.

O tym, jaki rodzaj budynku zastosować decyduje także kierunek produkcji oraz gatunek zwierząt. Tu warto wspomnieć o budynkach przeznaczonych dla bydła, trzody chlewnej, owiec, tryków, kur, kaczek oraz gęsi, w których, w zależności od potrzeby, przebiegają różne etapy procesu produkcyjnego, Dość interesującą jest również kwestia związana z warunkami mikroklimatycznymi w budynkach inwentarskich, okazuje się bowiem, że Kady gatunek zwierząt wymaga nieco innego traktowania. Jeśli budynki są zaprojektowane we właściwy sposób, kwestiami zmiennymi są nie tylko temperatura i wilgotność powietrza, ale również oświetlenie. Ocieplanie powierzchni takich budynków staje się łatwiejsze wówczas, gdy w tym celu wykorzystywana jest pianka poliuretanowa.

29 maja 2015

Krzysztof Brodnica

Producent pianki poliuretanowej